Historiek


In 2002 kochten wij een leegstaande hoeve ergens tussen Wervik en Geluveld. Onze bedoeling was om er na ons druk zakenleven te kunnen genieten van de landelijke rust.

Na enig zoekwerk konden we de geschiedenis van de hoeve achterhalen omdat het een achterleem was van “de heerlijkheid Ter Elst” werd een duiventoren gebouwd, deze bepaalde de macht bij rechtspraak van de landsheer, een landboek van 1739 is bewaard gebleven.

Tijdens de eerste wereldoorlog werd de hoeve volledig vernield.

Na de heropbouw in 1922 veranderde ze verschillende keren van eigenaar. Er waren vele hectaren landbouwgrond aangehecht, die werden verkocht en de gebouwen bleven verkommerd staan ... de erosie deed zijn werk.

Na meerdere jaren van leegstand konden wij het erf kopen De totale oppervlakte is 5 ha.

Mijn man, derde generatie aannemer van bouwwerken nam deze werken ter harte, in 15 maanden tijd herstelde hij de historische waarde van de site.